wpf2b330c8.png

 

wp31236f1b.png
wp1dca6877.png
wpe2b66861.png
wp5f34d16e_0f.jpg
wpc933a429_0f.jpg
wpd6f96db5_0f.jpg
wpcd9a4b55_0f.jpg

250 ”skördearbetare” hopp för Bangladesh

 

Ett lovsångsteam som består av ungdomar från en av de lokala församlingarna, tar plats där framme när deltagarna börjar samlas till första sessionen. En ung kvinna står fram med frimodighet och börjar leda pastorerna i en rörelsesång, något som deltagarna gillar. Trummisen har lite svårt med takten och han som spelar keyboard byter inte alltid ackord på rätt ställe. Men det hindrar inte stämningen, utan hallen fylls med lovsång och deltagarna tycks vara med. Högtalarna har betydligt mer volym än vad någon skulle acceptera här hemma. Men allt detta hör till. Det fantastiska med detta är att det är en ny generation som nu får chansen, och som är frukten av församlingsplanteringar de senare åren i denna del av landet. De 250 deltagarna kommer från 12 olika kyrkosamfund och representerar 14 olika folkgrupper. I ett land där bara en halv procent är kristna och där man har en befolkning på 160 miljoner att nå ut till, känns det meningsfullt att föra samman medarbetare från olika kyrkosamfund, för att möta varandra och inspireras till att stå tillsammans och motverka splittring i Kristi kropp. Vi upplevde denna gång att majoriteten var mycket motiverade, och lyssnade och deltog med stort intresse. Nationen är ung och vi märker varje år att nya unga församlingsarbetare kommer till. Hela idén med vårt arbete går ut på att ge redskap till landets egna och på så sätt, på sikt, göra oss själva överflödiga. Därför har vi ända sedan 2010 haft inhemska bibellärare med och önskar att det skall bli mer av detta. Denna gång var det 4 pastorer, varav en kvinna. Det var Liton som är ledare för ett baptistsamfund bland folkgruppen garo, Martha, från Assemblies of God, James som jobbat med Bibelsällskapet och Rajen från ett samfund som är ett resultat av William Carey’s missionsarbete. Alla fyra gjorde en mycket fin insats och det märktes att de hade deltagarnas öra. Så var det Matthew som tjänstgjorde som tolk. Under en av sessionerna  den sista dagen, hade vi förbön för deltagarna, där vi bad om den Helige Andes kraft över deras liv, och där vi på så sätt sände dem tillbaka till sina platser och uppgifter. Det blev en helig stund och vi såg, och är övertygade om att den Helige Ande berörde många på ett sådant sätt att de blev utrustade för den stora uppgiften att nå landets många onådda med evangeliet. Be för alla deltagarna att de får kraft och mod i den, många gånger, tuffa verklighet som de arbetar i. Herren har lovat att gå med dem.

 

                                                           Tord Johansson