wp7989c5ad.png
wp14647913.png

”NÅGOT AV DET BÄSTA JAG VARIT MED OM”

 

Kan du tänka dig att resa ut till Bangladesh på ytterligare ett uppdrag med Mission Barnabas?  Det är Tord som undrar, och jag svarar, lite förvånat, där jag sitter i Stockholms tunnelbana. Ja, jo, det kanske jag kan, det vore intressant, jag får kolla när jag kommer hem! Praktiska detaljer faller så småningom på plats och efter bön och förberedelse finner jag mig vara på väg till Bangladesh för tredje gången.

 

Den varma konferensplatsen fylls timme efter timme av glada och förväntansfulla samfundsledare, pastorer, evangelister, unga och gamla, män och kvinnor från hela Bangladesh. Bara åsynen av dessa människor, som stadigt ökat i antal sedan MB:s första insats, får hjärtat att vidga sig av glädje. Trots det stora antalet deltagare, från många olika samfund, kunde jag se en stark samhörighet och ett mycket aktivt lyssnande. Man kunde fysiskt se när Guds Ord landade i dessa människors hjärtan, för suget och hungern är enorm efter praktisk bibelundervisning. Jag gladde mig också åt det andligt finkänsliga och ovanligt välsjungande lovsångsteamet, som fanns med och ledde oss in i lovsång och tillbedjan, både vid seminarierna och på kvällarnas väckelsemöten.  

 

Att finnas med på uppdrag med MB betyder 24 timmar om dygnet engagemang, vilket tar på krafterna, men som också är så oerhört välsignat och ger så mycket tillbaka.

 

Efter avslutad konferens kunde jag trött men lycklig konstatera: De här dagarna i november 2010 var några av de bästa jag varit med om. Vilken respons och vilken glädje och tacksamhet vi fick ta emot. Och vilken nåd, att tillsammans med MB:s understödjare i Sverige, få vara en del av ett så stort och spännande arbete. Under mina tre resor med MB, till både Bangladesh och Indien, har jag med glädje kunnat konstatera att Tord och Evabritts vision med Mission Barnabas är fruktbärande och tillgodoser ett stort behov som ingen tidigare fyllt: Uppmuntran av nationella kristna ur alla samfund, genom praktisk bibelundervisning. Att besöken dessutom lett fram till ett stort antal ”by projekt” är ytterligare en positiv bieffekt av MB:s evangeliska arbete i Bangladesh.

 

Larserik Freiman

 

wp1ad878aa_0f.jpg
wp5416248c_0f.jpg
wp7d0888c0_0f.jpg
wp1dca6877.png
wp783d5e32.png