wp249c7e17.png

 

wp5ceb9689.png
wp1dca6877.png
wpe2b66861.png

Mission Barnabas börjar stödja 10 indiska missionsarbetare

 

Det är med stor tacksamhet till Herren som vi nu går in i ett nytt skede i arbetet. Från och med juli månad har vi lovat vår kontakt i Indien att ge understöd till 10 pastorer och evangelister, som arbetar med församlings och pionjärarbete. Ända sedan 2008, då vi första gången besökte Andhra Pradesh, har detta funnits i våra tankar och planer. Vi såg behovet, då många av pastorerna är mycket fattiga och många måste arbeta heltid med annat. Genom att få understöd kommer de att kunna ge mer tid åt att sprida evangeliet. I februari, när Tord var i Vijayawada, lovade vi att försöka skaffa understödjare till 10 missionsarbetare. Steget vi tog visade sig vara i rätt tid. Vi har redan fått understöd för 7 arbetare och vid årsmötet beslutades att Mission Barnabas tar ansvar för de övriga tre, tills fler understödjare  anmält sitt intresse. Det är inte tänkt att vi skall ”hålla dem under armarna” för all framtid. Överenskommelsen innebär att det arbete som byggs upp, skall  bli självförsörjande och kunna underhålla sin medarbetare. Därför är hjälpen till varje pastor begränsad till fyra år. Vill du på detta sätt ha en ställföreträdare i Indien så är du välkommen att anmäla ditt intresse. Det handlar om 300 kr i månaden.

wpc24c0fb1.png
wpd6125307.png

Detta är effektiv mission

 

Landets egna är de bästa missionärerna. Orsakerna är flera. De känner förhållandena väl, kan språket redan från början och förstår lokalbefolkningens sätt att tänka. Det finns flera saker att nämna. De kan inte utvisas ur landet, de är vana att leva enkelt och kostnaden för dem innebär inte ”astronomiska” summor. Ofta får kristna i Asien höra att kristendomen är en utländsk religion. När indier ser indiska ansikten som förmedlar evangeliet, kan denna fördom brytas ned. Det som gör vårt arbete effektivt är att vi genom Mission Barnabas försöker att träna, uppmuntra, ge verktyg till och sända dem som är bäst skickade att nå respektive nationer med evangeliet, nämligen landets egna. På det sättet kan vi säga att vi, tillsammans med dig som vill vara vår missionspartner, indirekt når hundratusentals människor med evangeliet. I Apg 19:9-10 läser vi om Paulus, hur han under flera år höll till i Tyrannus lärosal och undervisade, vilket ledde till att hela provinsen Asiens invånare fick höra evangeliet. Hur gick det till? Inte kom väl alla dit för att höra? Nej, de som hörde honom gick ut och i sin tur berättade. När Paulus undervisar Timotheus säger han i 2 Tim 2:2: Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.

 

wpd6125307.png
wp2f485526.png
wpe52b78ee.png