wp8c954493.png
wpffdfb827_0f.jpg

Pastorer lyssnar till undervisning

Meningsfullt, effektivt och långsiktigt missionsarbete

wpf93f12f9_0f.jpg Vi i Mission Barnabas vill vara med och förverkliga missionsbefallningen, som handlar om att göra Jesus känd för alla som ännu ej har hört, och fått chansen att ta del av frälsningens budskap. Det är ju något som den kristna kyrkan gjort på olika sätt under alla århundraden sedan Jesus gav uppdraget Matt 28:18-20. Vi tackar Gud för alla som gett sig åt detta uppdrag under kyrkans historia, och för alla som idag outtröttligt fortsätter med detta.

Vår utmaning idag är att vara med och fullborda detta, och att göra det utifrån de förutsättningar som finns idag. Därför behöver vi tänka modernt och ta vara på de möjligheter som finns nu. När det gäller att bedriva mission så arbetar många missioner i nuet, men med ett tänkande som inte alls hör till den tid vi lever i. Vi önskar att inte bara i ord, utan också i handling, visa respekt för dem vi samarbetar med i olika länder.

Vad menar vi med ett meningsfullt missionsarbete? Det som över huvud taget gör arbetet meningsfullt är att det utgår från Gud själv, alltså något som han initierat och som han bett oss att göra. I missionsbefallningen säger Jesus att all makt i himmel och på jord har getts åt honom. Det betyder ju att han är universums Herre. Detta faktum, säger han, är anledningen till att vi skall gå ut och göra alla folk till lärjungar. Bibeln säger oss att allt en dag skall sammanfattas i honom, Kristus, Ef 1:9-10. Finns det då något mer meningsfullt än att vara med och förbereda detta? För oss är det självskrivet att satsa på att ge hela evangeliet till hela människan. Samtidigt kan vi säga att det som gör vårt arbete till ett meningsfullt arbete, är att vi i samarbete med våra vänner i de olika länderna prioriterar att nå de onådda med evangeliet, det evangelium som ger hopp för evigheten och mening åt det här livet och samtidigt lyfter människor ur social misär.

Det som gör vårt arbete effektivt är att vi försöker att träna och uppmuntra och ge verktyg till dem som är bäst skickade att nå respektive nationer med evangeliet, nämligen landets egna. På det sättet kan vi säga att vi, tillsammans med dig som vill vara vår missionspartner, indirekt når hundratusentals människor med evangeliet. I Apg 19:9-10 läser vi om Paulus, hur han under flera år höll till i Tyrannus lärosal och undervisade, vilket ledde till att hela provinsen Asiens invånare fick höra evangeliet. Hur gick det till? Inte kom väl alla dit för att höra? Nej, de som hörde honom gick ut och i sin tur berättade. När Paulus undervisar Timotheus säger han i 2 Tim 2:2: Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.

En viktig faktor till att du stöder ett effektivt arbete genom Mission Barnabas är att vi arbetar "småskaligt" och att mycket utförs ideellt. Vi har ingen stor penningslukande administration och vi använder inte missionsmedlen för "inspektionsresor". Allt resande handlar om missionsarbete och eventuella projektbesök sker i samband med detta.

Att vårt arbete kan betraktas som långsiktigt är att vi håller på år ut och år in. Vi ser ofta att människor utbildas för olika uppdrag och stora summor satsas, samtidigt som många kanske kommer tillbaka efter två tre år för att i en del fall inte fortsätta. Orsakerna till detta kan vara många och vi har ingen anledning att döma, men i det perspektivet så är vårt arbete mycket långsiktigt. Vi fortsätter också på lång sikt när det gäller samarbete och stöd till våra samarbetspartners i de olika länderna.

När du läst detta, ta dig en funderare om inte också du skall satsa på att stödja ett missionsarbete som är meningsfullt, effektivt och långsiktigt.

Tord Johansson

 

wpe2ae26a2_0f.jpg

Kvinnosidan

wp027c17e0_0f.jpg

Samtalsgrupp

wp1dca6877.png
wp783d5e32.png