wpb96cb154.png
wp51b6749d_0f.jpg

Kvinna med ko

wpb00fd402_0f.jpg

Kvinna med get

wp51944065_0f.jpg

By I Bangladesh

Hjälp till självhjälp som förändrar livet

Vi sitter i en liten bykyrka som tjänar både som kyrka och skollokal i den lilla byn i norra Bangladesh. Som vanligt är det ett varmt välkomnande med sång, dans och överlämnande av blommor. Det var ett par år sedan vi var med om invigningen av projektet, ett projekt som går ut på att kvinnor får en summa pengar, som delvis är ett lån, för att kunna investera i något som ger avkastning. Några har köpt getter som de föder upp med avsikt att kunna avyttra de killingar som föds. Vi frågar vad som har hänt sedan projektet startade, har det blivit någon förändring. En kvinna reser sig och berättar konkret om vad som är en av de positiva följderna. "Förut hade vi aldrig några pengar om någon blev sjuk och behövde komma till doktorn. Nu finns det pengar om vi skulle behöva besöka en läkare." När man berättat färdigt är det dags att följa med dem ut och de går och hämtar sina getter eller kor. På flera platser där man ett år tidigare visat upp sina getter kommer man nu och visar att man lyckats så att man kunnat skaffa en ko. Någon har använt pengarna till att sätta upp en butik, på vissa platser har man skaffat material till att tillverka sådant som man har avsättning för på marknaden. När vi frågar projektledaren efter positiva effekter, berättar han bl.a. om hur man sett att barnen är mer regelbundna i skolan eftersom de inte behöver arbeta lika mycket som förut för familjens försörjning. Det syns också att många barn är bättre klädda.

Varför är det kvinnor som får hjälp och hur kommer det sig att en liten summa pengar kan förändra? Bankerna lånar inte till fattiga. Däremot finns många som villigt lånar ut pengar till ockerräntor som gör att de fattiga inte blir av med sina skulder och därmed livegna. Genom denna hjälp kommer de också ur den onda cirkeln. Har man lite och lever ur hand i mun så skyndar man sig och använder de få pengar som man tjänar. Därför har det visat sig vara en stor hjälp att lära sig spara och se att man kan åstadkomma något. Det har visat sig att kvinnorna tänker på hela familjen, och därmed får alla del av hjälpen.

Våra svenska kronor räcker långt när de omvandlas till valuta i fattiga länder och för en liten summa kan många få sin vardag förändrad och resa sig ur fattigdomens gissel. Välkommen att vara med och ge många fler hopp och tro på framtiden.

Tord Johansson

 

wp759abe38.png
wpe2b66861.png