wp9295fa37.png

MISSION BARNABAS

Vi når ut med evangeliet till dem som aldrig hört!     

Effektiv mission genom stöd till infödda evangelister!

Vi tränar vittnen genom seminarier på missionsfältet!

Mission Barnabas har som målsättning att nå världen med evangeliet genom att träna och stödja pastorer, evangelister och församlingsplanterare i länder med stora onådda grupper. Vi arbetar där dörrar öppnas för oss och våra nuvarande insatser är inriktade på Indien och Bangladesh.

Idag finns det omkring 8 miljarder människor på jorden. Av dessa bor minst 1,6 miljarder i Indien och Bangladesh. Det finns mängder av onådda folkgrupper och stora områden där evangeliet ännu inte fått fotfäste. När Jesus sa att vi skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar så menade han ALLA FOLK. Vi tror att det alldeles särskilt ligger på Guds hjärta att nå till dem som aldrig fått chansen.

I första hand satsar vi våra resurser på att träna nationella vittnen genom bibelskolor och seminarier för pastorer och evangelister. I dessa länder står de ofta i en tuff arbetssituation, och genom våra seminarier utrustar och uppmuntrar vi dem att gå vidare i sin tjänst. Vittnesbörden är många om att detta betyder oerhört mycket. På så sätt är vi med och "indirekt" når hundratusentals människor med de "Goda Nyheterna" om Jesus.

Vi är noga med att göra allt detta i samarbete med, och på initiativ av våra samarbetspartners i de olika länderna. Vi tror att de nationella vittnena är bäst skickade att nå sitt folk, och de absolut bästa missionärerna som vi kan sända ut.

Vi kallar oss Mission Barnabas därför att vårt arbete har samma inriktning som vi ser i Apostlagärningarna att Barnabas hade. I Apg 9:26-27 och 11:22-24 ser vi hur han öppnade vägen för Paulus in i en fruktbärande tjänst och hur hans stöd till troende ledde till att många vanns för Jesus. Vi har detta som riktmärke i vårt missionsarbete.

 

wpcb81aafa_0f.jpg

Skördearbetare

wpadc1e0a6_0f.jpg

Bibeln studeras

wpa6a7ee43_0f.jpg
wp1dca6877.png
wp783d5e32.png

Ordet tas emot