wp249c7e17.png

 

wp5ceb9689.png

PASTORER I BANGLADESH FICK UPPMUNTRAN OCH MOD ATT FORTSÄTTA

wpa9fe6da5_0f.jpg

 

Vårt 13:e pastorsseminarium i norra Bangladesh i oktober 2013 började med osäkerhet. Pga den politiska situationen var det osäkert vilka dagar det var möjligt att resa. Vi visste inte om alla skulle kunna komma. Vi (Tord o Evabritt) började vår resa upp till norr med ett tåg, som var några timmar försenat. När vi i  mörkret tog oss med bil den sista sträckan fram till konferensplatsen, fick vi stanna utanför en marknadsplats och avvakta. Ett politiskt möte pågick och först när vi förstod hur det skulle avlöpa kunde vi fortsätta. Denna osäkerhet gjorde att alla inte kunde komma första dagen, men när alla var samlade var det ca 150 –200 pastorer och evangelister. Denna gång hade vi god hjälp av Håkan Andersson från Linghem. Ett par makar, Urban och Annika Eklöv från Vargön, som befann sig på platsen, blev ett fint stöd när det gäller förbön. Temat för undervisningen detta år var: Hur kan vi stå på egna ben i Bangladesh? Många som var med står i ett tufft arbete att föra ut evangeliet i Bangladesh. Många är fattiga och utöver den andliga kampen, och ibland motstånd, får de kämpa med ekonomin och utföra andra sysslor för att få ihop det. Genom åren har vi fått en rad vittnesbörd om vad som händer under seminarierna. Många får nytt mod och förnyelse och många har kommit och vittnat om hur det som såtts kommit upp och växt och gett skörd. Deltagarna kom från ca 10 kyrkosamfund. Man lyssnade uppmärksamt på undervisningen och deltog intensivt i bön och lovsång. Sista dagen hade vi en särskild session då vi speciellt betjänade och bad för deltagarna. Guds Ande var mäktigt närvarande och många blev berörda av Guds kraft. Vi är övertygade om att många vände tillbaka hem för att fortsätta, och även påbörja, ett fruktbärande arbete med att utbreda Guds rike, och nå dem som aldrig har hör evangeliet. Detta är effektiv, meningsfull och långsiktig mission.

 

Tord Johansson

 

 

 

 

wp1dca6877.png
wpe2b66861.png